Player Records In A Season

  Player Season Points  
  Jordan Williams 2011/2012 337  
  Ceiron Thomas 2004/2005 328  
  Luke Richards 2008/2009 288  
  Steven Shingler 2010/2011 280  
  Ceiron Thomas 2005/2006 200  
  Owen Williams 2012/2013 200  
  Josh Lewis 2013/2014 198  
  Dan Evans 2007/2008 148  
  Jordan Williams 2012/2013 139  
  Luke Richards 2009/2010 137  

Latest News